Κατασκευή 


Σε στενή συνεργασία μαζί σας, αναλαμβάνουμε τη μελέτη, επίβλεψη  και κατασκευή κτιρίων κάθε χρήσης. Επιβλέποντας εκτενώς όλες τις φάσεις της κατασκευής, εξασφαλίζουμε την ομαλή διεκπεραίωση του στατικού υπολογισμού, τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό,  την τοποθέτηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων μέχρι το τελικό στάδιο παράδοσης της κατοικίας σας.  Επικοινωνήστε μαζί μας για να την αποπεράτωση οποιουδήποτε κτιρίου. Είμαστε στη διάθεσή σας.
.