Τακτοποιήσεις  Αυθαίρετων 

Αξιοποιήστε τους εξειδικευμένους συμβούλους μας για την νομιμοποίηση του αυθαιρέτου σας, με λύσεις οικονομικές και αποτελεσματικές.
Έχοντας υλοποιήσει πληθώρα υποθέσεων, σε συνάρτηση με τη συνεχή ενημέρωση για πολεοδομικά θέματα αυθαιρέτων, αναλαμβάνουμε την ρύθμιση – τακτοποίηση, νομιμοποίηση αυθαίρετων.
Συμβουλευτείτε μας για όλες τις επωφελείς ρυθμίσεις και κατοχυρώστε την ακίνητη περιουσία σας, με πανελλαδική κάλυψη. .