Τοπογραφικά-Φωτοερμηνίες

Οι έμπειροι σύμβουλοι μας αναλαμβάνουν τη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων φωτοερμηνείας και αποχαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων.
Παρέχεται ενδελεχής έλεγχος και εξέταση αεροφωτογραφιών διαφορετικών χρονολογιών με σκοπό τη δημιουργία μιας πλήρης και άρτιας τεχνικής έκθεσης.