ΕΣΠΑ 2018: Τα 6 Προγράμματα που θα “τρέξουν” – Πώς να πάρετε επιδοτήσεις!

espa_2018

ΕΣΠΑ 2018 προϋπολογισμός: 290 εκατομμύρια ευρώ

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ  2014-2018 έξι προγράμματα είναι στα “σκαριά” σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Σκοπός των προγραμμάτων είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και θα αρχίσουν να βγαίνουν σταδιακά, μέσα στο 2018, με σκοπό να μην υπερφορτωθεί και μπλοκάρει από τις αιτήσεις, το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

 

Πρόγραμμα: Επιχειρούμε Έξω

 

Στις 18 Ιανουαρίου ξεκινούν οι αιτήσεις καθώς η δράση ήδη έχει προκηρυχθεί.

 

Τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2018

 

Τα προγράμματα που αναμένονται να ξεκινήσουν είναι:

 

 • «Επιχειρούμε Έξω»
 • «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»
 • «Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση)»
 • «Ανάπτυξη clusters και meta clusters για τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας της χώρας»
 • «Ενίσχυση εμπορικών περιοχών μικρών και μεσαίων πόλεων -Δράση ενίσχυσης της δημιουργίας open malls»
 • Ανασχεδιασμός του Προγράμματος: «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

 

Τα έξι προγράμματα Αναλυτικά:

 

Σε δημοσίευμά της, η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» παρουσιάζει τα έξι προγράμματα επιχειρηματικότητας που θα «ανοίξουν» μέσα στο 2018.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να μας καλέσετε ΔΩΡΕΑΝ στο τηλ: 210-9633485

 

1 Επιχειρούμε Έξω

 

Η δράση, με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ, θα παρέχει επιδότηση έως και 50.000 ευρώ σε ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, για την περαιτέρω τόνωση της εξωστρέφειάς τους, μέσα από τη συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες.

 

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ξεκινάει στις 18 Ιανουαρίου του 2018.

 

Στο πλαίσιο αυτής, κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να καταθέσει πρόταση χρηματοδότησης με προϋπολογισμό έως 100.000 ευρώ. Εφόσον το ποσοστό της επιδότησης διαμορφώνεται στο 50% του συνολικού κόστους, το ανώτατο ποσό ενίσχυσης που θα λάβει κάθε δικαιούχος δεν θα μπορεί να υπερβεί τις 50.000 ευρώ.

 

Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ανάλογα με τη ζήτηση που θα προκύψει θα αυξηθεί ενδεχομένως ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης.

 

2 Ψηφιακός Μετασχηματισμός

 

Το πρόγραμμα, ύψους 40 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην ενίσχυση της ψηφιακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων στη χώρα μας. Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου, έμφαση θα δοθεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

 

3 Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση)

 

Με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ, στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση, π.χ. παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία) γύρω από τις τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων:

 

* Εξοικονόμησης ενέργειας.

* Ενσωμάτωσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία.

* Ενίσχυσης της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων και

* ενίσχυσης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

 

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων αναμένεται να καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ θα προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Σημειώνεται πως η διάρκεια των επενδυτικών σχεδίων πρέπει να είναι 18-24 μήνες.

 

4 Ανάπτυξη clusters και meta clusters για τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας της χώρας

 

Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης δράσης διαμορφώνεται στα 22,5 εκατ. ευρώ. Στόχος της είναι η ενίσχυση της δημιουργίας και της ανάπτυξης συστάδων ή συμπράξεων επιχειρήσεων ερευνητικών και εκπαιδευτικών οργανισμών.

 

5 Ενίσχυση εμπορικών περιοχών μικρών και μεσαίων πόλεων – Δράση ενίσχυσης της δημιουργίας open malls

 

Σκοπός του προγράμματος, ύψους 25 εκατ. ευρώ, είναι η συνεργασία εμπορικών συλλόγων με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α’ βαθμού) για την αναβάθμιση δημόσιων χώρων, προμήθεια εφαρμογών έξυπνης πόλης, εγκαταστάσεων σημείων προώθησης, πληροφόρησης και προβολής προϊόντων και επιχειρήσεων με σκοπό την αύξηση της εμπορικής κίνησης και τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις εμπορικές τους περιοχές.

 

6. Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

 

Στελέχη του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης επεξεργάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τον πρώτο κύκλο του προγράμματος.

 

Όπως ανέφεραν στον «Ε.Τ.», επί της ουσίας η δράση θα ανασχεδιαστεί και θα αφορά κυρίως στην προμήθεια εξοπλισμού πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ο προϋπολογισμός της αναμένεται να αγγίξει τα 100 εκατ. ευρώ.


Τι σας Προσφέρουμε – Πώς να κατοχυρώσετε την Επιδότηση ΕΣΠΑ 2018

 

Η έμπειρη ομάδα μας, αναλαμβάνει Υπεύθυνα να σας καθοδηγήσει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας

 

 • Συλλογή απαραίτητων δικαιολογητικών
 • Σχεδιασμός και Ανάλυση του Business Plan
 • Αναζήτηση ευνοϊκών Χρηματοδοτικών Εργαλείων για την Κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής
 • Επί της ουσίας καθοδήγηση σε φοροτεχνικά, νομικά και πολεοδομικά θέματα
 • Λειτουργικές προτάσεις αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας και αποσαφήνιση ιδιοκτησιακού καθεστώτος (Ακίνητο από μεταβίβαση, κληρονομιά, μακροχρόνια μίσθωση κ.τ.λ.)
 • Δοκιμασμένες μεθοδολογίες μέσω Airbnb και άλλων online Πλατφορμών
 • Υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.)
 • Διεκπεραίωση της Εκταμίευσης

 

Για περισσότερες Πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο: 210-9633485