Πρόγραμμα Εξοικονομώ-Επιχειρώ

Πρόγραμμα Εξοικονομώ-Επιχειρώ για επιχειρήσεις με επιδότηση έως και 500.000€   Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Από την 1/1/2012, για την έκδοση οικοδομικής άδειας κάθε κτιρίου, νεοαναγειρόμενου ή που ανακαινίζεται ριζικά είναι απαραίτητο ενεργειακό...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βεβαιώσεις

Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται μετά τη δημοσίευση του νόμου και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Με τη δημοσίευση του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» στις 8 Αυγούστου 2013...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου

Πρόκειται για την συγκέντρωση των βασικών στοιχείων του κάθε κτιρίου είτε αυτό ανήκει σε Έλληνες είτε σε ξένους υπηκόους είτε είναι παλιό είτε...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εξοικονόμηση κατ’οίκον

Το ΥΠΕΚΑ, σε μια προσπάθεια να δώσει κίνητρο στους πολίτες να βελτιώσουν την ενεργειακή κατάταξη του σπιτιού τους εξοικονομώντας χρήματα και...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τράπεζα Γής

Οι αυθαίρετες κατασκευές της κατηγορίας 5 του άρθρου 9 του ν.4178/13 που περαίωσαν εμπρόθεσμα όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο αυτό...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Άδειες δόμησης

Από την Πέμπτη 1 Μαρτίου ξεκίνησε η εφαρμογή του νόμου «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών» (Ν. 4030/2011), σύμφωνα...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Άλλες υπηρεσίες

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (Ν. 4483/65), είναι υποχρεωτικός ο επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Άδειες Καταστημάτων & Ιατρείων

Αρμόδιοι για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων, είναι οι Δήμοι ή οι Κοινότητες στις οποίες ανήκει το ακίνητο που μας ενδιαφέρει...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ