Το νέο  σχέδιο νόμου προβλέπει, μεταξύ άλλων, την απλοποίηση των διαδικασιών δόμησης, την επίσπευση των πολεοδομικών σχεδίων καθώς και τη δημιουργία σειράς νέων θεσμών όπως είναι το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος σε κάθε περιφερειακή ενότητα και η εφαρμογή της Ταυτότητας Κτιρίου, στην οποία θα καταγράφονται τα χαρακτηριστικά κάθε δομημένης επιφάνειας στη χώρα.

Επίσης, ρυθμίζει θέματα όπως είναι η Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και η διαδικασία προέγκρισης - τελικής έκδοσης των οικοδομικών αδειών αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

Συγκεκριμένα, με τον νέο νόμο δεν θα χρειάζεται πλέον να περιμένει ένας ιδιοκτήτης την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης προκειμένου να αρχίσει να χτίζει. Θα μπορεί να αρχίζει εφόσον είναι σίγουρος για την αρτιότητα και τις απαιτούμενες αποστάσεις, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τη μελέτη και αυτόματα θα παίρνει αριθμό οικοδομικής άδειας ώστε να μπορεί να χτίζει.

Η Πολεοδομία είναι υποχρεωμένη να ελέγξει σε τρεις ημέρες το τοπογραφικό διάγραμμα και τους όρους δόμησης και σε 10 ημέρες να έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο του διαγράμματος κάλυψης.

 

Η άδεια αυτή έχει ισχύ 1 έτους για κτήρια επιφάνειας μικρότερης των 2000τ.μ., ενώ για κτήρια μεγαλύτερης επιφάνειας η ισχύς της άδειας ορίζεται σε 2 χρόνια.

 

Η υποβολή των υπόλοιπων απαραίτητων δικαιολογητικών (Αρχιτεκτονικά σχέδια, Στατική μελέτη, Μελέτη Πυρασφάλειας, Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων , κλπ), έλεγχος από την Υ.ΔΟΜ. ως προς την πληρότητα εντός 2 ημερών (ΦΕΚ Β 251) και έκδοση της άδειας δόμησης. 

Ο λόγος έκδοσης της άδειας σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, είναι γιατί όλες οι μελέτες γίνονται υπ’ ευθύνη του μηχανικού και δεν ελέγχονται από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ., όπως γινόταν πριν. Το ελεγκτικό έργο ανατίθεται στους ελεγκτές δόμησης, οι οποίοι αποτελούν ανεξάρτητο σώμα από έμπειρους μηχανικούς οι οποίοι έχουν περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις για την απόκτηση της άδεια του ελεγκτή δόμησης.

Επικοινωνήστε με την εταιρία