Εν όψει της ανάρτησης των δασικών χαρτών στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ, όσοι ιδιοκτήτες αντιμετωπίζουν πρόβλημα δασικότητας, θα πρέπει έγκαιρα να προετοιμαστούν για τις ενστάσεις που θα υποβάλλουν, με την σύνταξη μελέτης φωτοερμηνείας. Ειδικά για τους ιδιοκτήτες με προβλήματα δασικότητας που ενταχθεί στη ρύθμιση αυθαιρέτων, η σύνταξη μελέτης φωτοερμηνείας, κρίνεται απολύτως αναγκαία και επείγουσα.

Από τη στιγμή που θα αναρτηθούν οι δασικοί χάρτες, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους στη Διεύθυνση Δασών της Περιφέρειας εντός διμήνου, χρονικό διάστημα που δεν κρίνεται επαρκές για τη σύνταξη σοβαρής μελέτης φωτοερμηνείας.

Οι υπό ανάρτηση δασικοί χάρτες, έχουν συνταχθεί αποκλειστικά με βάση στοιχεία των οικείων δασαρχείων (προσωρινοί κτηματικοί χάρτες, πράξεις χαρακτηρισμού κλπ). Συνεπώς, όσοι ιδιοκτήτες είναι ενήμεροι περί του προβλήματος που αντιμετωπίζει η ιδιοκτησία τους αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το ίδιο ακριβώς πρόβλημα θα αντιμετωπίσουν και μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών.

Το Πανελλαδικό δίκτυο Diloseto αναλαμβάνει την κατάρτιση αξιόπιστων μελετών φωτοερμηνείας, οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής στάδια:

  • Συλλογή στοιχείων από τον ενδιαφερόμενο (Εθνικό Κτηματολόγιο (αν υπάρχει), συμβόλαια, τοπογραφικά κλπ).
  • Καθορισμός του προβλήματος που υφίσταται με βάση τα στοιχεία του οικείου δασαρχείου (προαιρετικά) και τη σύνταξη προμελέτης.
  • Σύνταξη διαγραμμάτων φωτοερμηνείας με αεροφωτογραφίες του 1938 (αν υπάρχουν), του 1945, του 1960 και του 2010 και τεχνικής έκθεσης.
  • Συμπλήρωση εντύπου αντιρρήσεων, όταν αναρτηθούν οι δασικοί χάρτες.

 

Επικοινωνήστε με την εταιρία