Ενεργειακά πιστοποιητικά

Νομοθεσία

 

Σύμφωνα με το νόμο που ισχύει από την 1/1/2012, με  την έκδοση οικοδομικής άδειας κάθε κτιρίου, νεοαναγειρόμενου ή που ανακαινίζεται ριζικά είναι απαραίτητο τα Ενεργειακά Πιστοποιητικά.

 

Από 1/1/2016 για κάθε δικαιοπραξία, πώληση ή μεταβίβαση καθώς και για κάθε νέα μίσθωση ακινήτου, απαιτείται η εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης.

 

H έκδοση του αντίστοιχου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης εφαρμόζεται από το πρώτο τ.μ. ιδιοκτησίας. (Δεν απαιτείται ΠΕΑ για ανανεώσεις συμβολαίων μίσθωσης υπό την προϋπόθεση ότι έχει ήδη επισυναφθεί στο σύστημα του taxis net).

 

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι 10ετής ΕΚΤΟΣ εάν γίνει ολοσχερής  ανακαίνιση του κτιρίου/διαμερίσματος οπότε απαιτείται έκδοση ΝΕΟΥ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

 

Καθορίζονται ακόμα, οι ελάχιστες προδιαγραφές που αφορούν το σχεδιασμό των κτιρίων στο κτιριακό κέλυφος ή στις Η/Μ εγκαταστάσεις. (Χωροθέτηση, προσανατολισμός, απαιτήσεις ηλιασμού, ενσωμάτωση παθητικών ηλιακών συστημάτων κ.λ.π.).

 

Στον κανονισμό προβλέπεται ότι κάθε νέο κτίριο ή σε υφιστάμενο κτίριο που ανακαινίζεται ριζικά, πρέπει να πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης.

 

Η ενεργειακή επιθεώρηση αποσκοπεί

 

  • Στην εκτίμηση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κτιρίου ανά τελική χρήση (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, φωτισμός, ΖΝΧ)
  • Στην ενεργειακή κατάταξη κτιρίου
  • Στην έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
  • Στη σύνταξη συστάσεων προς τον ιδιοκτήτη/χρήστη δια τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου

 

Στο  νέο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον του ΥΠΕΚΑ, γίνεται  μια προσπάθεια να δοθούν κίνητρα στους πολίτες να βελτιώσουν την ενεργειακή κατάταξη του σπιτιού τους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, εξοικονομούν χρήματα και ενέργεια ενώ παράλληλα  αυξάνεται η  υπεραξία της περιουσίας τους.

 

Προωθεί ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες των οποίων τα σπίτια έχουν κατασκευαστεί μέχρι την 31/12/2003 και είναι χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες για τα ενεργειακά πιστοποιητικά πατήστε εδώ.

Επικοινωνήστε με την εταιρία