Σε όλες τις μεγαλουπόλεις, η άναρχη και αυθαίρετη δόμηση και η εκμετάλλευση του περιβάλλοντος, έχει ως αποτέλεσμα την εξάλειψη όλων των ελεύθερων χώρων πρασίνου (δημόσιοι αστικοί χώροι) και την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων αλλά και της εικόνας της πόλης. Όλοι όσοι ζουν στις μεγαλουπόλεις αυτές, ψάχνουν μια ευκαιρία για να αποδράσουν στα χωριά τους για να αναπνεύσουν καθαρό αέρα, καθώς στις πόλεις οι περιβαλλοντικές συνθήκες έχουν γίνει πλέον μη ανεκτές.

Με την ανάπτυξη του πράσινου κινήματος το 1960, την ηλιακή και βιοκλιματική αρχιτεκτονική και την οικολογική δόμηση, έχει αρχίσει να βελτιώνεται η κατάσταση αυτή στις μεγαλουπόλεις. Δυστυχώς στην Ελλάδα, είμαστε ακόμα σε πολύ αρχικό – μελετητικό στάδιο και δεν έχουμε αρκετά παραδείγματα πράσινων στεγών, έχουμε όμως άπειρες τσιμεντένιες ταράτσες ανεκμετάλλευτες και εγκαταλειμμένες, ή αυθαίρετα εκμεταλλευμένες οι οποίες θα μπορούσαν να μετατραπούν σε νησίδες πράσινου συμβάλλοντας έτσι στην αναβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος.

Επικοινωνήστε με την εταιρία