Τακτοποίηση Αυθαιρέτων: Κατοχυρώστε την Ακίνητη Περιουσία σας - Ελέγξτε - Δηλώστε

 

Νομοθεσία

 

O παρόντας νόμος 4178/2013 ο οποίος αφορά την «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» που ισχύει από τις 8 Αυγούστου του 2013, δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να τακτοποιήσουν και στη συνέχεια να νομιμοποιήσουν τις παραβάσεις στα ακίνητά τους, που έχουν ολοκληρωθεί προ τις 28.07.2011.

 

Ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται μετά και τη νέα παράταση η 8/2/2017 εκτός αν στο μεσοδιάστημα ψηφισθεί ο νέος νόμος που θα αντικαταστήσει τον παρόντα .

 

Διαδικασία Ένταξης

 

Η διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτου γίνεται σε 2 φάσεις:

 

A’ ΦΑΣΗ

 

 • Ραντεβού στο ακίνητο για αυτοψία και συλλογή στοιχείων ακινήτου

 

 • Ενημέρωση του ιδιοκτήτη για το κόστος τακτοποίησης

 

 • Παράδοση αιτήσεων/υπεύθυνων δηλώσεων στον ιδιοκτήτη

 

 • Έκδοση παραβόλου με μοναδικό κωδικό πληρωμής που πρέπει να πληρωθεί από τον ενδιαφερόμενο σε οποιαδήποτε τράπεζα τηρεί λογαριασμό

 

 • Πριν από την έκδοση του παραβόλου, ορίζεται από το δικαιούχο ο τρόπος εξόφλησης του προστίμου:
  • επιλέγοντας την εφάπαξ καταβολή εξασφαλίζει έκπτωση 20%
  • Σε περίπτωση υπαγωγής στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου ισχύος του νόμου, το πρόστιμο εξοφλείται σε 102 μήνες ή 17 εξάμηνα
  • Σε περίπτωση υπαγωγής στη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου ισχύος του νόμου, το πρόστιμο εξοφλείται σε 84 μήνες ή 14 εξάμηνα
  • Σε περίπτωση υπαγωγής στη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου ισχύος του νόμου, το πρόστιμο εξοφλείται σε 60 μήνες ή 10 εξάμηνα
   Σε κάθε περίπτωση, η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται στα 50 ευρώ και ελάχιστη εξαμηνιαία δόση τα 300 ευρώ.

 

 • Έκδοση μοναδικού κωδικού πληρωμής των δόσεων του προστίμου

Σε περίπτωση καταβολής ποσοστού 30% του συνολικού ποσού του προστίμου μέσα στη διάρκεια ενός εξαμήνου, παρέχεται έκπτωση 10% επί του συνολικού ποσού του προστίμου.

 

Β’ΦΑΣΗ

 

ΦΑΣΕΙΣΒΗΜΑΤΑΕΝΕRCOΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
Ά ΦΑΣΗΒΗΜΑ I
 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 • ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΡΗΣΗ /ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΧΩΡΩΝ-ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
 • ΣΥΜΦΩΝHΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Ά ΦΑΣΗΒΗΜΑ II
 • ΛΗΨΗ ΤΥΠΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΟΥΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
 • ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΠ ή Α.Τ.
Ά ΦΑΣΗΒΗΜΑ III
 • ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η Ά ΦΑΣΗ
 • ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ
Β' ΦΑΣΗΒΗΜΑ I
 • ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ
 • ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Γ.Σ.Α. (Απαραίτητο για όλα τα εκτός σχεδίου κτίσματα ή όπου υπάρχει απώλεια εγκεκριμένων σχεδίων στην Πολεοδομία )
 • ΠΛΗΡΩΜΗ 1ης ΔΟΣΗΣ ή ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ (το αργότερο ένα μήνα μετά την επιλογή του τρόπου καταβολής του προστίμου)
Β' ΦΑΣΗΒΗΜΑ II
 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΝΕΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (όπου αυτά απαιτούνται)
 • ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
 • ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΙΚΤΥΑ
 • ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΣΕΩΝ

 • ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
 
Προσφορές

 

Ειδικές τιμές για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, πολύτεκνους, ανέργους και ομαδικές δηλώσεις

Επικοινωνήστε με την εταιρία