Ενεργειακά Πιστοποιητικά: Ενεργειακά σπάταλα 9 στα 10 σπίτια

Ενεργειακά πιστοποιητικά που καθορίζουν την ενεργειακή κλάση των κτιρίων, διαθέτει το 25% του κτιριακού αποθέματος της χώρας, με το αντίστοιχο νούμερο να υπολογίζεται σήμερα ότι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ