ΠΟΜΙΔΑ: Οι προϋποθέσεις αυτονόμησης από την κεντρική θέρμανση

Προκειμένου να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες και διαχειριστές πολυκατοικιών για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία αυτονόμησης από την κεντρική θέρμανση πολυκατοικιών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ)προχώρησε στην έκδοση σχετικής ανακοίνωσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ